Skip to content
web-development-icon3_purple

Eksternatuur

on õpe, mis mõeldud õppijatele, kes soovivad lõpetada tasemeharidust (gümnaasium) eksternieksameid sooritades. Mõeldud on see eelkõige neile, kellel on puudu mõni kooliastmehinne. Lisaks on vaja sooritada ka vastavad lõpueksamid kui neid pole varasemalt sooritatud.

Õppetöö toimub konsultatsioonide vormis vastava graafiku alusel. Eksternieksamid sooritatakse ühel või kahel eksamiperioodil, kuid mitte pikema ajavahemiku kui kolme õppeaasta jooksul. 

Eksamiained

Gümnaasiumis on eksamiaineteks eesti keel, matemaatika, võõrkeel, valikeksami õppaine ja uurimistöö.

Põhikoolis on eksamiaineteks eesti keel, matemaatika ja valikeksami õppeaine.

Tunnikirjeldused ja hinded kantakse eKooli, mis ühtlasi täidab ka õpilasraamatu (arhiivi) rolli.
Tunnikirjeldused ja hinded kantakse eKooli, mis ühtlasi täidab ka õpilasraamatu (arhiivi) rolli.
Peamiseks e-õppe keskkonnaks on Moodle, kuhu on ehitatud tervikkursused. Lisaks kasutame Opiq ja Google Site keskkonnas olevaid õppematerjale.

Tule õppima! 

Täida avaldus ja me võtame sinuga ühendust, et täpsustada üle vajalikud andmed (klass, kursused, VÕTA) ning selle põhjal teeme pakkumise lepingu sõlmimiseks.