Skip to content

Õppemaks

KALKULATSIOONI NÄIDISED

NB! alljärgnevad kalkulatsioonid on toodud õppemaksu kujunemise loogika selgitamiseks. Personaalne pakkumine on iga õppija puhul erinev, sõltuvalt tema varasemate õpingute käigust ja elu- ning töökogemusest. Kord aastas ( mai – august ) toimub koolis kampaania, mille käigus võetakse vastu kindel arv õppijaid tasuta õppekohtadele.

Täiendavat infot leiab järgnevalt lingilt: https://teg.ee/stipendium/

 • Kursuste arv õppeaastas 21
  Ühe kursuse tasu 70€
  KOKKU: 1470€
  Tasudes õppeaasta korraga on soodustus 15% ehk 220,50€

Üldalused

2023/24 õppeaastal on ühe 35 õppetunnise kursuse tasuks 70€ ja VÕTA essee või testi tasu 35€.

Õppemaksu eest saab läbida terve õppeaasta, lisanduvaid tasusid pole.

Õppemaksu suurus algavaks õppeaastaks vaadatakse üle ja kinnitatakse sellele eelneval maikuul.

Vastavalt erakooliseadusele ei tõsteta õppemaksu üle 10 protsendi kahe õppeaasta vahel kui seda ei ole kooli pidaja ja õppija vahelises lepingus teisiti kokku lepitud.

Aastane õppemaks kalkuleeritakse valitud kursuste arvu alusel (vt lehe allosas olevaid näiteid).

Koolituskulu saab tuludeklaratsiooni käigus maha arvata oma tuludest. Täpsema kirjelduse leiate EMTA kodulehelt.

Tasumise kord

Õppemaksu on võimalik tasuda osamaksetena kuude- või õppeaasta kaupa.

Õppemaksu tasumise kord lepitakse kokku iga õppijaga eraldi ja kinnitatakse vastava lepinguga. 

Sisu

Õppemaks sisaldab järgmist:

 • igakuine õppetegevus;
 • aineõpetajate konsultatsioonid;
 • õppekonsultandi teenus;
 • haridustehnoloogi teenus;
 • ligipääs kasutatavatele e-õppe keskkondadele;
 • ligipääs e-päevikule ja siseveebi;
 • paberkandjal õpikud õppeainetes, kus õpetajad neid kasutavad;
 • paberkandjal paljundatud ja prinditud õppematerjalid.