Skip to content

Õppemaks

HINNAKIRI 2024/25

Maksumus
Kursus70€
VÕTA test 35€
Põhikooli loovtöö juhendamine35€
Gümnaasiumi lõputöö juhendamine70€

* Üksikaineõppija kursuse maksumus: 140€

Õppemaksu suurus sõltub valitud kursuste-, ülekantavate hinnete- ja VÕTA testide arvust. Pakkumise saamiseks tuleb täita avaldus ja esitada automaatses vastuskirjas loetletud dokumentide koopiad.

Õppekoormuse valimisel soovitame kasutada meie kalkulaatorit.

MAKSMISE VÕIMALUSED

Tasuda on võimalik kolmel erineval viisil, mis valitakse pakkumise käigus ja kinnitatakse vastava lepinguga. 

Täiendavat infot leiad alljärgnevatelt linkidelt:

ÜLDALUSED

Õppima asumiseks tuleb kinnitada pakkumine, valida makseviis ja sõlmida õppeleping. 

Õppemaksu eest saab läbida terve õppeaasta, lisanduvaid tasusid pole.

Vastavalt erakooliseadusele ei tõsteta õppemaksu üle 10 protsendi kahe õppeaasta vahel kui seda ei ole kooli pidaja ja õppija vahelises lepingus teisiti kokku lepitud.

Koolituskulu saab tuludeklaratsiooni käigus maha arvata oma tuludest. Täpsema kirjelduse leiad EMTA kodulehelt.

ÕPPEMAKSU SISU

Õppemaks sisaldab järgmist:

  • igakuine õppetegevus;
  • aineõpetajate konsultatsioonid;
  • õppekonsultandi teenus;
  • haridustehnoloogi teenus;
  • ligipääs kasutatavatele e-õppe keskkondadele;
  • ligipääs e-päevikule;
  • paberkandjal õpikud õppeainetes, kus õpetajad neid kasutavad;
  • paberkandjal paljundatud ja prinditud õppematerjalid, kus õpetajad neid kasutavad.