fbpx Skip to content

Õppetöö

Õppekorraldus

Õppetöö toimub Moodle õpikeskkonna vahendusel, veebinarid toimuvad Google Meet keskkonnas. Kaks korda kuus laupäeviti toimuvad veebinarid. Kursused jagunevad oma tüübilt kaheks:

  1. veebinaride toega e-õpe: õppetöö toimub veebinaride ja e-õpe kombinatsioonina õppeainetes, mille sisu on iseseisvalt raske omandada: eesti keel, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, võõrkeeled, enesejuhtimine.
  2. e-õpe: toimub Moodle keskkonna vahendusel õppeainetes: kirjandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus, muusika, kunst, inimeseõpetus, geograafia,  informaatika, uurimistöö.

Õppevormid

Pakume mittestatsionaarset üldharidusõpet põhikooli III astmes ja gümnaasiumis. Oleme spetsialiseerunud täiskasvanutele. Põhikooli saame vastu võtta õppijaid alates 17. eluaastast, gümnaasiumisse kõiki, kellel põhikool lõpetatud.

  • rühmaõpe: toimub 9. ja 10. – 12. klassis. Õpitakse kahte tüüpi kursustel (vt “Õppekorraldus“). Olemasolevaid hindeid on võimalik üle kanda. Klassi lõpetamiseks on vajalik läbida vastav ainemaht
  • üksikaineõpe: toimub e-õppena neile, kes soovivad õppida meil oma kooli kõrvalt üksikuid õppeaineid. Pakutavaid kursusi saab vaadata SIIT;
  • eksternõpe: 2024/25 õppeaastal vastu ei võeta.

Võta

Kool kasutab varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA). Täpne kogus lepitakse õppijaga kokku enne õppelepingu sõlmimist.

Alljärgnevalt mõned näited VÕTA kasutamise kohta:

  • Õppija saab üle kanda hinded, mis on tal sooritatud varasemate õpingute käigus. Näide: õppija soovib lõpetada  klassi, mis on tal jäänud varasemast lõpetamata. Sooritatud ainekursuste hinded saab meile üle kanda.
  • Õppija saab taotleda erialase töökogemuse arvestamist, kui see on seotud õppekava või õpitava õppeainega. Näide: õppija on tööalaselt seotud inglise keelega kõnes ja kirjalikult. Õppija saab oma kogemuse üle kanda inglise keele hindeks.
  • Õppija saab taotleda täiendkoolitusel õpitu arvestamist, kui see on seotud õppekava või õpitava õppeainega. Näide: õppija on läbinud arvutikasutaja täiendkoolituse. Õppija saab oma kogemuse üle kanda arvutiõpetuse hindeks.
  • Õppija saab kooliastme lõpetamiseks üle kanda varasemalt sooritatud kooli- ja/või riigieksamid.