fbpx Skip to content

Eesti keel B.1.1

Ühe alakursuse hind: 130€

Terve õppetsükli (A.1.1 -B1.1) hind: 600€

Ajakava

 1. alakursus: 09.01 – 05.03.24
 2. alakursus: 12.03 – 07.05.24
 3. alakursus: 14.05 – 09.07.24
 4. alakursus: 03.09 – 29.10.24
 5. alakursus: 05.11 – 21.01.25

KOKKU: 175 akadeemilist tundi

Õppetöö

Sihtrühm

Kursus on mõeldud kõigile, kes tahavad minna edasi õppima, vahetada eriala, muuta tegevusvaldkonda või otsivad tööd, kus on vaja eesti keele oskus kesktasemel.

Õppetöö toimub eesti keeles sõltumata õppija emakeelest.

Õppetsükli lõpetajal on õigus saada Täiskasvanute E-Gümnaasiumisse astudes soodustust -15%.

Ainekava

Kursuse ülesehituse aluseks on võetud Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeletasemete kirjeldus ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse lisa 2 “Võõrkeelte ainekava”.

Õppevahendid

Õpikud (hinna sees):

 • Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri-Mari Kirjastus, 2016
 • Lisa- ja tugimaterjal õpiku juurde: https://enagueesti.ee/
 • Peial, E. (s.a) Lisamaterjal eesti keele kui võõrkeele õppimiseks tasemele A2
 • Eesti keele tasemetestid: https://web.meis.ee

Seadmed konsultatsiooni jaoks:

arvuti, veebikaamera, kõrvaklapid koos mikrofoniga.

Õpetaja

Reelika Rohtmaa

Reelika Rohtmaa

 • magistrikraad eesti filoloogias
 • töötanud eesti keele õpetajana Inglismaal
 • omab pikaaegset kogemust täiskasvanute õpetajana

____

Kontakt: reelika@teg.ee

Eesti keel B1.1

Registreeru alakursusele või tervele õppetsüklile ja me võtame teiega ühendust, et täpsustada maksmine ja kursusega liitumise info.