Skip to content
tava6pe

Tavaõpe

on õpe, kus õppija läbib kursusi klassi kaupa. Suures osas toimub õppetöö Moodle keskkonda loodud kursustel iseseisvalt. Eksamiainetes toimuvad lisaks kaks korda kuus veebinarid. Õppetöö vastab riiklikule õppekavale.

Eksamiained

Gümnaasiumis on eksamiaineteks eesti keel, matemaatika, võõrkeel, valikeksami õppaine ja uurimistöö.

Põhikoolis on eksamiaineteks eesti keel, matemaatika ja valikeksami õppeaine.

Veebinarid

toimuvad kaks korda kuus laupäeviti Google Meet keskkonnas. Tunnid toimuva paaristundidena (2×45 min). Õppepäev algab 9.00 ja kestab keskmiselt 3h, vastavalt tunniplaanile.
Tunnikirjeldused ja hinded kantakse eKooli, mis ühtlasi täidab ka õpilasraamatu (arhiivi) rolli.
Tunnikirjeldused ja hinded kantakse eKooli, mis ühtlasi täidab ka õpilasraamatu (arhiivi) rolli.

E-õpe

toimub peamiselt iseseisvalt õpetaja poolt antud juhiste ning tähtaegade järgi  Moodle keskkonnas.  Tuge saab aineõpetajalt, õppekonsultandilt ja kaasõppijatelt.
Peamiseks e-õppe keskkonnaks on Moodle, kuhu on ehitatud tervikkursused. Lisaks kasutame Opiq ja Google Site keskkonnas olevaid õppematerjale.

Tule õppima! 

Täida avaldus ja me võtame sinuga ühendust, et täpsustada üle vajalikud andmed (klass, kursused, VÕTA) ning selle põhjal teeme pakkumise lepingu sõlmimiseks.