Skip to content
yksikaine

Üksikaineõpe

on õpe, kus õppija läbib just neid kursusi, mida- ja millal tema soovib. Õppimine käib Moodle keskkonda loodud juhendite ja õppematerjalidega iseseisvalt, õpetaja tagasisidestab arvestuslikud tööd.

Vaata, milliseid kursuseid me pakume ja vali endale sobiliku klassi oma. Kursuse läbimisel saad tunnistuse, mille tulemuse saad üle kanda näiteks teise kooli. Enne meilt kursuse võtmist pead oma kooli õppejuhilt küsima nõusoleku.

KKK:

Kursused

2023/24 õppeaastal pakume järgmisi üksikainekursusi (roosaga markeeritud read):

Õppeaine10.kl11.kl12.klKOKKU
 1. kursus „Keel ja ühiskond“
 2. kursus „Meedia ja mõjutamine“
224
 1. kursus „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“
 2. kursus „Kirjandus antiigist 19. sajandi lõpuni“
224
 1. kursus „Üldajalugu“
 2. kursus „Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu"
 3. kursus „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)“
 4. kursus „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)“
 5. kursus „Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel““
 6. kursus „Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel“
 7. kursus „Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm“
2237
 1. kursus „Ühiskonna areng ja demokraatia“
 2. kursus „Majandus ja maailmapoliitika“
22
 1. kursus „Uusaegse helikeele kujunemine"
 2. kursus „Rahvuslikkus muusikas"
 3. kursus „Muusika 20. ja 21. sajandil"
1113
 1. kursus „Kunst ja kunstiajalugu“
 2. kursus „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil”
112
 1. kursus „Perekonnaõpetus“
11
 1. kursus „Põhikooli matemaatika kordamine”
 2. kursus „Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused”
 3. kursus „Trigonomeetria”
347
Matemaatika (lai)55515
 1. kursus „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika”
 2. kursus „Mehaanika“
224
 1. „Keemia alused“
 2. „Anorgaanilised ained“
 3. „Orgaanilised ained“
213
Bioloogia224
 1. „Rahvastik ja majandus“
 2. „Maa kui süsteem"
 3. „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid. Põllumajandus ja keskkonnaprobleemid"
213

B1-keeleoskustasemega keele puhul on gümnaasiumi lõpetaja rahuldav õpitulemus B1.2, hea õpitulemusega õpilane on võimeline täitma osaliselt ja väga hea õpitulemusega õpilane kõik B1.2-keeleoskustaseme nõuded.

Väga hea õpitulemusega õpilane on võimeline osaliselt täitma ka järgmise (B2.2) taseme nõudeid.

224

B1-keeleoskustasemega keele puhul on gümnaasiumi lõpetaja rahuldav õpitulemus B1.1, hea õpitulemusega õpilane on võimeline täitma osaliselt ja väga hea õpitulemusega õpilane kõik B1.2-keeleoskustaseme nõuded.

Väga hea õpitulemusega õpilane on võimeline osaliselt täitma ka järgmise (B2.1) taseme nõudeid.

2226

B1-keeleoskustasemega keele puhul on gümnaasiumi lõpetaja rahuldav õpitulemus B1.1, hea õpitulemusega õpilane on võimeline täitma osaliselt ja väga hea õpitulemusega õpilane kõik B1.2-keeleoskustaseme nõuded.

Väga hea õpitulemusega õpilane on võimeline osaliselt täitma ka järgmise (B2.1) taseme nõudeid.

224
 1. kursus „Arvuti riist- ja tarkvara“
 2. kursus „Tekstiredaktor MS Word“
224
Uurimistöö22
 1. kursus „Enesejuhtimine I (harjumused, stress, motivatsioon, eneseteostus)“
 2. kursus „Enesejuhtimine II (õppimine, täiskasvanuõpe, emotsioonid, mõtete ja emotsioonide haldamine)“
224
KURSUSI KOKKU:2726962

Valikained

Kuna 2022/23 õppeaastal me valikaineid ei paku, siis soovitame vaadata Edumus Schooli kursuseid.

Tule õppima! 

Täida avaldus ja me võtame sinuga ühendust, et täpsustada üle vajalikud andmed (klass, kursused, VÕTA) ning selle põhjal teeme pakkumise lepingu sõlmimiseks.